Пенсійні виплати: актуальні запитання

today 10.11.2018 query_builder 19:06 remove_red_eye 850 bookmarks Новини

Розглянемо різні типові ситуації. 1. Пенсіонер зараз проживає в Черкасах.

Хоче переїхати до дочки в Харків. Як він зможе отримувати пенсію на

новому місці?

При переїзді пенсіонера на постійне або тимчасове проживання в іншу

місцевість заява на запит пенсійної справи подається пенсіонером до

управління Пенсійного фонду України за новим місцем проживання.

Громадянин, який звертається за пенсією, повинен пред'явити паспорт або

інший документ, що засвідчує його особу, місце його проживання

(реєстрації) та вік.

Таким чином, в управління Пенсійного фонду в Харкові до заяви про запит

пенсійної справи пенсіонера необхідно надати документи, що підтверджують

місце проживання в Харкові.

На підставі такої заяви відбувається запит пенсійної справи, який

направляється до управління Пенсійного фонду в Черкасах.

Після надходження пенсійної справи виплата пенсії буде забезпечена за

новим місцем проживання через підприємство поштового зв'язку або через

установу уповноваженого банку.

2. Пенсіонер є громадянином України і збирається поїхати погостювати до

сина за кордон. Яким чином він зможе отримувати свою пенсію?

Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

№1058 передбачено, що пенсія виплачується щомісяця організаціями, які

здійснюють виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25-го числа

місяця, за який виплачується пенсія. Пенсія виплачується виключно в

грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання

пенсіонера в межах України або перераховується на визначений цією особою

банківський рахунок у порядку, передбаченому законодавством.

У разі тривалої відсутності за місцем постійного проживання в Україні

отримання пенсії доцільно оформити через банківську установу. Пенсіонер

вибирає такий заклад серед уповноважених банків, з якими укладені угоди

територіальним управлінням Пенсійного фонду, відкриває особистий рахунок і

подає відповідну заяву про виплату пенсії.

Заяву можна подати безпосередньо в управління Пенсійного фонду або

залишити в банку.

Якщо пенсія виплачується через підприємство поштового зв'язку і протягом

шести місяців не отримується пенсіонером, то виплата пенсії буде

припинена. Щоб уникнути такої ситуації необхідно оформити довіреність

згідно з чинним законодавством і уповноважити іншу особу отримувати

пенсію.

Однак потрібно мати на увазі, що відповідно до ст.47 Закону №1058 виплата

пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду її дії за умови

поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через

кожний рік дії такої довіреності.

3. Чи можна змінити банк, обраний для отримання пенсії?

Відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою

пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки в банках,

затвердженим постановою Кабміну України від 30.08.1999 р. №1596, пенсіонер

може в будь-який час змінити уповноважений банк, через який виплачується

пенсія. Для цього необхідно укласти угоду з обраною установою банку і

надати відповідну заяву до органу Пенсійного фонду за місцем проживання.

4. Чи зможе пенсіонер отримувати пенсію на банківський рахунок, який був

відкритий в Харкові, якщо зараз він переїжджає до Києва?

Виплата пенсії здійснюється за місцем проживання в населених пунктах, де

функціонують установи уповноважених банків.

Установи уповноважених банків здійснюють відкриття поточних рахунків,

проводять операції по зарахуванню сум пенсій на поточні рахунки відповідно

до існуючих угод, укладених ними з управліннями Пенсійного фонду України в

районах, містах і районах у містах.

Заява про виплату пенсії через установи уповноважених банків подається до

органу Пенсійного фонду за місцем проживання пенсіонера.

Для ознайомлення з Переліком уповноважених банків, з якими укладені угоди

про виплату пенсій, необхідно звернутися в управління Пенсійного фонду

України за новим місцем проживання в м. Києві та надати нову заяву, в якій

зазначаються реквізити обраного банку, з яким це управління уклало

відповідну угоду.

5. Виплата пенсій за довіреністю

Згідно п.2 ст.47 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне

страхування» №1058, пенсія може виплачуватися за довіреністю, порядок

оформлення і строк дії якої визначається законом.

Виплата пенсії за довіреністю проводиться протягом усього періоду дії

довіреності. При цьому пенсіонер повинен відновлювати заяву про виплату

пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої.

Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення

(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування» (постанова правління Пенсійного фонду

України від 25.11.2005 р. №22-1) заяву про виплату пенсії за дорученням,

термін дії якої більше одного року, пенсіонер повинен подати особисто в

управління Пенсійного фонду за місцем реєстрації. Крім заяви, необхідно

надати документ, що засвідчує особу (паспорт, дозвіл на проживання).

Якщо пенсіонер довіряє третій особі отримувати свою пенсію більш ніж за

один місяць, то довіреність повинна бути оформлена і завірена нотаріально.

У той же час ст.245 Цивільного кодексу встановлено, що довіреність на

отримання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів

та поштової кореспонденції може бути засвідчена посадовою особою

організації, в якій працює, навчається, перебуває на стаціонарному

лікуванні довіритель, або за місцем його проживання.

За законодавством довіреність дійсна тільки на період, протягом якого

довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні в цій

організації.

Порядок виплати пенсії за довіреністю визначено Інструкцією про виплату та

доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового

зв'язку (наказ Міністерства транспорту і зв'язку, Міністерства праці та

соціальної політики від 28.04.2009 р. №464/156, постанова правління

Пенсійного фонду України від 28.04.2009 р. №14-1).

Спочатку доручення подається на поштове відділення зв'язку і після першої

виплати залишається там, де і зберігається.

Якщо виплата пенсій проводиться за довіреністю на вчинення ряду дій, то в

поштовому відділенні зв'язку зберігається ксерокопія такої довіреності.

У разі, якщо довіреність оформлена на термін більше одного року, то

пенсіонер після закінчення кожного року дії довіреності зобов'язаний

звернутися до органа Пенсійного фонду з заявою для продовження виплати

пенсії за довіреністю. У свою чергу орган Пенсійного фонду вносить в

виплатну відомість навпроти прізвища одержувача пенсії відповідну позначку

про оновлення заяви. При відсутності такої позначки у відомості виплата

пенсії за довіреністю, з дати дії якої минуло більше року, не

допускається.

92 запитів за 0,281